Instagram喺2022年更新嘅關鍵詞搜索(暫時喺英國、美國、加拿大、愛爾蘭等6個英語系國家登場)可能唔係平台最吸引嘅一次更新,好似冇咩新奇嘅功能,但其實係非常實用。

作為營銷者,我一直都等緊呢個更新,因為意味住以後即使喺冇落hashtag嘅情況下,都有可能增加到一個post嘅瀏覽量。而目前為止,hashtags係喺IG上真正搜尋得到內容嘅唯一方法。

今次將會介紹三種善用IG關鍵詞搜索嘅方法,以後即使唔用任何hashtag,都可以令你出嘅post被使用者搵得到。

1/ 客戶參與度及客戶增長

IG關鍵詞搜索可以帶嚟嘅最大優勢之一,就係發掘新客戶。喺目前嘅社交媒體生態,花時間同潛在受眾互動係促進增長嘅關鍵。而依家你就可以用目標客戶可能喺內文中所提及嘅關鍵詞嚟搜尋帖文。

更多其他文章:  2個客戶評價模板,令顧客更加相信你推薦嘅產品

呢個做法唔單止有助搵出新客戶嚟同佢哋互動,對於品牌同受眾對話亦都好有幫助。不過,呢個做法意味住你需要真正了解你嘅目標受眾群,了解他哋嘅興趣所在,以方便你去縮小需要搜索嘅關鍵字或者短句嘅範圍。

以前可能因為客人冇喺IG tag你或者冇用你品牌嘅hashtag而miss咗,IG嘅關鍵詞搜索工具就可以俾你搵返之前miss咗嘅呢啲品牌提及。

/ 市場調查與競爭分析

社交聆聽能夠為你嘅社交媒體帶嚟增長,因為佢令你能夠有效咁分析你嘅競爭對手,並且進入到目標客戶群嘅視線當中。
利用IG嘅關鍵詞搜索工具,你可以通過尋找競爭對手嘅關鍵詞,了解佢哋客戶對該品牌嘅睇法。除此之外,仲可以留意客戶有冇提及他們嘅痛點,從而幫助你思考可以點樣用自己嘅產品或服務嚟解決嗰啲痛點。
收集以上所講嘅資訊將幫助你製作更好嘅內容,從而引發客戶認同感,最終提高品牌嘅社交媒體形象。

更多其他文章:  Google分享的5個影片搜索引擎優化最佳實操方法

3/ 被理想客戶群發現

最後,亦都係最重要嘅一點:IG關鍵詞搜索可以令客戶更輕鬆咁搵到你嘅品牌,從而幫助業務喺社交媒體上發展。
如果你嘅品牌一直都會喺內文中使用關鍵詞,咁恭喜你,依家呢個動作嘅回報將比以往任何時候都高。喺過去,呢個做法可以幫助你嘅post喺搜索引擎上獲得更高排名,但依家它更能幫助使用者喺IG上發現你的品牌。
IG呢個關鍵詞搜索嘅功能驟眼睇可能係個好無聊嘅更新,但考慮到它為擴大受眾群同提升轉換率帶嚟嘅可能性,呢項更新事實上都係值得期待嘅。

您又會採用以上所講嘅邊種策略呢?

更多其他文章:  2個客戶評價模板,令顧客更加相信你推薦嘅產品

成功案例

15分鐘 免費策略諮詢

從這15分鐘,更清楚暸解公司增長的下一步是什麼!
策略諮詢會議將幫助你:
✓ 暸解開拓網上市場時所遇到的困難與挑戰
✓ 設定現在的階段性目標
✓ 判斷需要哪些協助,來達成目標